Cennik

zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym cennikiem z dnia 18.10.2019 r.

ZŁOM STALOWY

Ceny dla klientów detalicznych. Dla Przedsiębiorstw i Zakładów Pracy ceny do negocjacji.

Nazwa opis Cena
Złom cienki klasa N10 55 gr/kg
Złom gruby powyżej 10 mm wsadowy 70-75 gr/kg
Złom gruby powyżej 4 mm wsadowy 60-65 gr/kg
Wióry stalowe klasa W13 50 gr/kg
Wióry stalowe klasa W13 50 gr/kg
Żeliwo 65-70 gr/kg
Złom mieszany gruby z cienkim 60-70 gr/kg
* cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 kodeksu cywilnego

ZŁOM METALI KOLOROWYCH, ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE.
Informacje pod numerem telefonów:
17 87 15 103 - BIURO
506 608 375
604 755 689 - Bogusław Kamerduła

ZŁOM ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH PRZYJMUJEMY TYLKO KOMPLETNY.
Nie przyjmujemy: telewizorów i monitorów kineskopowych, świetlówek, żarówek, tonerów, plastików.

Informacje RODO

Administrator danych osobowych:

Administratorem podawanych przez Państwa danych osobowych jest:

"R-stal" Kamerduła , Olszewska Sp.Jawna z siedzibą w Boguchwale ul. Przemysłowa 4 NIP: 813-29-68-719

Cele przetwarzania danych osobowych:

Pobieramy od Państwa następujące dane:

Imię i nazwisko; adres zamieszkania; numer PESEL oraz numer dowodu osobistego. Przyjeżdżając do nas Państwo sprzedać złom – dane osobowe o których mowa powyżej są nam niezbędne ,aby taką umowę z Państwem zawrzeć. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest również warunkiem zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO).

Odbiorcy danych osobowych:

Uprzejmie Państwa informujemy, iż jedynym odbiorcą Państwa danych osobowych jest "R-stal" Kamerduła, Olszewska Sp.Jawna z siedzibą w Boguchwale ul. Przemysłowa 4 NIP: 813-29-68-719

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnemu innemu podmiotowi ani instytucji z wyjątkiem zapytań kierowanych do nas przez organy i instytucje ochrony prawa (policja, urzędy, prokuratura, sądy, komornicy, służba ochrony kolei). Nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnemu podmiotowi zagranicznemu. Państwa dane osobowe odnotowywane są wyłącznie dla zawarcia umowy sprzedaży oraz wypełnienia formularza przekazania odpadów. W przypadku gdy nie chcą Państwo podać swoich danych osobowych ,nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne ale jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia z Państwem umowy.